BLOG

Cada vegada està més a prop el 25 de maig de 2018, data a partir de la qual serà d’obligat
Inspecció i AEAT adverteixen sobre la RGPD a cost zero i les seves sancions en un document que han publicat conjuntament
Aquesta Llei orgànica té per objecte: a) Adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el