CONSULTORIA

Procediment consultor per a l’adequació a la RGPD i LSSI-CE.

Data Protection Compliance disposa d’un equip de professionals per abordar aquesta adaptació, oferint la solució més adequada de cada organització empresarial.

Novetats:

Accountability – Responsabilitat Proactiva
El Reglament Europeu fixa el “principi de responsabilitat proactiva”, que implica que ja no n’hi ha prou amb complir la normativa, sinó que s’ha de poder demostrar que es compleix.

Cal assegurar-se, per exemple, que els proveïdors, empreses de serveis, professionals etc., que accedeixen a les nostres dades, compleixen amb la normativa en relació a la implantació de les mesures tècniques i organitzatives adequades. Davant els requeriments de l’AEPD, el responsable haurà de demostrar que ha adoptat les mesures adequades per protegir les dades de caràcter personal.

Privacitat des del disseny
S’incorpora el concepte de privadesa des del disseny, la qual cosa es tradueix en elaboració de procediments empresarials. S’han de realitzar tenint en compte la protecció de dades des del primer moment.