Data Protection Compliance

Una solució professional

El meu lloc web compleix el RGPD?

Política de privacitat

Acceptació comercial

Solució professional

Formació

El Centre de formació sorgeix com a resposta a la demanda d’una formació enfocada a la necessitat de protecció que tenen les empreses en relació a l’ús de les noves tecnologies. Aquesta formació especialitzada en seguretat informàtica, pren com a eix els requeriments del Reglament (UE) 2016/679 (RGPD-LOPD) i la Llei 34/2002 (LSSICE) de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

DPO

Data Protection Compliance ofereix la figura del delegat de Protecció de Dades (DPO), per al compliment proactiu i efectiu dels tractaments de dades personals.

DPIA

El nou Reglament Europeu exigeix l’elaboració d’informes d’Avaluació d’Impacte (DPIA) quan els tractaments de dades personals puguin comportar riscos específics per als drets i llibertats dels interessats. Des de Data Protection Compliance ens encarreguem d’elaborar aquests informes per complir amb tots els requisits i les màximes garanties.

Col·laboradors

Gestories, consultories, administradors de finques, empreses de formació, agències de desenvolupament web o màrqueting en línia … qualsevol negoci pot ser col·laborador de Data Protection Compliance. Aquest professional serà designat pel responsable i l’encarregat del tractament en base als seus coneixements i pràctica en la protecció de dades.

Procediment

%

Anàlisi

Es realitza un Check list inicial amb el compliment de la LOPDGDD i LSSI-CE on es recullen les dades necessàries per a la seva adaptació.

%

Redacció

Disseny dels procediments, controls i mesures adoptar. Redactem les clàusules, circulars i documents necessaris per al compliment de la RGPD.

%

Entrega

Li entreguem tota la seva documentació personalitzada i la nostra certificació de compliment.

%

Compliance

Seguiment complet per demostrar el principi de responsabilitat proactiva.

Últimes noticies

Preparats per al nou RGPD

Preparats per al nou RGPD

Cada vegada està més a prop el 25 de maig de 2018, data a partir de la qual serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Si bé és cert que el legislador espanyol encara no ha publicat la nova llei de protecció de dades per adequar la normativa nacional al RGPD, des Data Protection Compliance ja estem treballant en les noves exigències, documents legals i requisits perquè els nostres clients estiguin adequats al nou Reglament abans de la data límit.

Inspecció i AEAT adverteixen sobre la RGPD a cost zero i les seves sancions

Inspecció i AEAT adverteixen sobre la RGPD a cost zero i les seves sancions

Inspecció i AEAT adverteixen sobre la RGPD a cost zero i les seves sancions en un document que han publicat conjuntament els dos organismes, en col·laboració amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
T’expliquem quines són les pràctiques denunciades pels tres organismes perquè la teva empresa no caigui en el parany i no es vegi perjudicada.