LSSI-CE

Des de l’aparició de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) i amb el Reglament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, els empresaris i professionals amb establiment permanent a Espanya que portin a terme una activitat mitjançant comunicacions electròniques o prestin serveis a través d’una pàgina web, encara que només publiquin els seus productes o serveis, estan subjectes al compliment de la LSSI.

Adequació a la LSSI

 • Examen de la situació. Anàlisi dels procediments que s’apliquen per examinar l’adaptació a la LSSI i emissió d’un informe amb les propostes i mesures correctores a aplicar.
 • Revisió del compliment del deure d’informació general per tal d’informar consumidors i usuaris.
 • Assessorament jurídic en matèria de comunicacions comercials per via electrònica i sobre les implicacions pel que fa al RGPD-LOPD pel tractament de dades de caràcter personal.
 • Regulació de les comunicacions, correus electrònics, publicitat, promocions, etc.
 • Anàlisi i propostes per al compliment de la normativa en relació als continguts legals del web.
 • Assessorament jurídic en matèria de contractació i comerç electrònic. Requisits previs al contracte, durant i després de la contractació.
 • Desenvolupament de l’Avís Legal i la Política de Privacitat del Web.

Compliance  servei d’assistència, manteniment, assessoria jurídica

 • Resolució de qualsevol nova situació, requeriment o incidència que en el dia a dia pugui sorgir en el tractament de dades.
 • Serveis d’assessorament i assistència permanent.
 • Adequació dels procediments als continus canvis de la normativa, noves disposicions legals, resolucions, informes jurídics, sentències dels tribunals, etc.
 • Assessorament jurídica permanent i assistència en les inspeccions, recursos o requeriments de l’Agència de Protecció de Dades.

Data Protection Compliance, ofereix una solució integral per tal d’aconseguir la màxima garantia en la plena adequació a la normativa.