QUI SOM

Som una empresa especialitzada en Protecció de Dades oferint serveis de consultoria i auditoria per a l’adequació de pimes i professionals al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPDGDD) i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), cobrint totes les necessitats legals i de protecció que tenen les empreses en la seva activitat i en relació a l’ús de les noves tecnologies.

Ens defineix la nostra política d’excel·lència, basada en estrictes controls de qualitat i una clara vocació de servei, amb acompanyament continuat en tot el procés, per assegurar el compliment legal.

Oferim les màximes garanties amb la nostra assegurança de responsabilitat professional específica i el certificat d’adequació acreditatiu de compliment.

Estem especialitzats en ajudar a les empreses a resoldre tot el relatiu amb les obligacions que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPDGDD) i el nou Reglament comunitari 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

Coneixem les problemàtiques que poden sorgir en els diferents entorns i sectors. Som pioners en crear una metodologia exclusiva en el mercat, dirigida a Pimes, Micropimes i Autònoms.

Amb l’entrada en vigor del nou RGPD, totes les empreses, associacions, federacions, fundacions, autònoms, comunitats de propietaris, i en definitiva qualsevol persona física o jurídica que maneja dades personal està obligada a adequar-se a la Llei Orgànica de Protecció de dades, i per tant a la implantació de mesures de seguretat subsumides en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, així com qualsevol legislació estatal, autonòmica i/o Europea en aquest àmbit.